Lưu ý ngày 13 tháng bốn năm 2022

Do sự cố cách xử lý dữ liệu, Sở Y Tế công cộng pgdlamha.edu.vnlifornia sẽ không công bố update xét nghiệm COVID-19 trong hôm nay. Dữ liệu hôm nay sẽ được report vào ngày 14 tháng bốn năm 2022.

Bạn đang xem: Kherson thất thủ, nga gia tăng đe dọa miền nam ukraine


pgdlamha.edu.vnlifornia sẽ theo dõi dữ liệu để ráng rõ tình trạng lây lan của đại dịch COVID-19.

Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy:


Dữ liệu mối cung cấp tiêm vắc-xin và dữ liệu nguồn về pgdlamha.edu.vn mắc, pgdlamha.edu.vn tử vong và người được xét nghiệm


Tỷ lệ phần trăm dân số đang tiêm vắc-xin được tính bằng cách lấy số dân vẫn tiêm một liều hoặc đủ liều vắc-xin phân tách cho số dân đủ đk tiêm vắc-xin.Tỷ lệ xác suất dân số đang tiêm vắc-xin đang được update liên tục dựa vào công tác điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn tiểu bang đang rất được thực hiện. Tỷ lệ xác suất này rất có thể khác với tài liệu được báo cáo bởi các cơ quan tiền y tế tất cả thẩm quyền của địa phương và những tổ chức liên bang.Tất cả nấc trung bình hàng ngày là mức vừa phải của 7 ngày.Các vắc-xin đang tiêm có thời hạn trễ là 7 ngày.Các pgdlamha.edu.vn mắc có thời hạn trễ là 8 ngày.Số pgdlamha.edu.vn tử vong có thời gian trễ là 22 ngày do báo cáo chậm.Các xét nghiệm có thời hạn trễ là một trong những ngày.Dữ liệu về pgdlamha.edu.vn mắc và pgdlamha.edu.vn tử vong từ các quận Los Angeles cùng San Diego có thời hạn trễ là thêm 1 ngày.Dữ liệu xét nghiệm từ quận Los Angeles có thời hạn trễ là một trong ngày.Các mẫu số dân số được áp dụng cho tỷ lệ trên 100 nghìn fan nằm trong đoán trước về dân sinh của Sở Tài chủ yếu pgdlamha.edu.vnlifornia mang đến năm 2020.Các pgdlamha.edu.vn xét nghiệm có tác dụng dương tính dựa trên mức trung bình 7 ngày mà không tồn tại thời gian trễ. Tài liệu do Sở Y Tế nơi công cộng pgdlamha.edu.vnlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp chống ngừa dịch nặng, cứu giúp sống và sút sự lan truyền của COVID-19. Càng nhiều người tiêm vắc-xin thì kỹ năng vi-rút lây lan, đột biến và thậm chí có công dụng trở nên nguy khốn hơn đã càng thấp đi. Vắc-xin đã giúp kết thúc đại dịch này.
các pgdlamha.edu.vn COVID-19 trong tư tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ mắc COVID-19 pgdlamha.edu.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi đề cập lại. Số pgdlamha.edu.vn mắc hàng tuần bên trên 100 nghìn fan Số pgdlamha.edu.vn mắc bên trên 100 nghìn fan (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi đề cập lại chưa tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ giải pháp xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số pgdlamha.edu.vn chưa tiêm vắc-xin trên 100 ngàn người: UCOUNT Số pgdlamha.edu.vn đã tiêm vắc-xin trên 100 ngàn người: VCOUNT Số pgdlamha.edu.vn sẽ tiêm mũi nhắc lại trên 100 ngàn người: BCOUNT Số pgdlamha.edu.vn nhập viện bởi vì COVID-19 trong tư tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE mang đến END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ nhập viện do mắc COVID-19 pgdlamha.edu.vno hơn nữa RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi kể lại. Số pgdlamha.edu.vn nhập viện mặt hàng tuần trên một triệu con người Số pgdlamha.edu.vn vào viện trên một triệu người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin và tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi đề cập lại chưa tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ giải pháp xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số pgdlamha.edu.vn nhập viện chưa tiêm vắc-xin trên một triệu người: UCOUNT Số pgdlamha.edu.vn nhập viện vẫn tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT Số pgdlamha.edu.vn nhập viên đã tiêm mũi đề cập lại bên trên một triệu người:BCOUNT các pgdlamha.edu.vn tử vong vị COVID-19 trong tư tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE cho END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tử vong bởi COVID-19 pgdlamha.edu.vno hơn RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi nhắc lại. Số pgdlamha.edu.vn tử vong mặt hàng tuần trên một triệu con người Số pgdlamha.edu.vn tử vong trên một triệu người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin với tiêm mũi đề cập lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi nhắc lại không tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ cách xử trí Tuần kết thúc: WEEKDATE Số pgdlamha.edu.vn tử vong không tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số pgdlamha.edu.vn tử vong sẽ tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT Số pgdlamha.edu.vn tử vong đã tiêm mũi nhắc lại trên một triệu người: BCOUNT

Dữ liệu mối cung cấp về số pgdlamha.edu.vn mắc, số pgdlamha.edu.vn nhập viện cùng pgdlamha.edu.vn tử vong không được tiêm và được tiêm vắc-xin. Tài liệu được update vào sản phẩm Sáu.


pgdlamha.edu.vn mắc, pgdlamha.edu.vn nhập viện hoặc tử vong sẽ tiêm vắc-xin là pgdlamha.edu.vn mắc, nhập viện hoặc tử vong xẩy ra ở fan đã tiêm hai liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một lần uống Johnson và Johnson ít nhất 2 tuần trước lúc người kia có kết quả xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19.pgdlamha.edu.vn mắc đang tiêm mũi nhắc lại, pgdlamha.edu.vn nhập viện hoặc tử vong là pgdlamha.edu.vn mắc đã tiêm mũi kể lại, pgdlamha.edu.vn nhập viện hoặc tử vong xẩy ra ở fan đã tiêm mũi vắc-xin đề cập lại hoặc bức tốc vào hoặc sau ngày 13 mon 8 năm 2021, tối thiểu 2 tuần trước lúc người kia có hiệu quả xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19. pgdlamha.edu.vn mắc, pgdlamha.edu.vn nhập viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là pgdlamha.edu.vn mắc, vào viện hoặc tử vong xẩy ra ở người chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu đồ gia dụng này áp dụng dữ liệu của rất nhiều người từ 12 tuổi trở lên trên được tích lũy trong 120 ngày qua.Các biểu đồ này còn có độ trễ dữ liệu. Bài toán đối chiếu các pgdlamha.edu.vn mắc COVID-19 (bao bao gồm cả nhập viện và tử vong) và triệu chứng tiêm chủng diễn ra trên cửa hàng hàng tuần, nên đóng góp phần gây ra một số chậm trễ. Điều này kết hợp với độ trễ trong việc report tự nhiên các pgdlamha.edu.vn mắc và nhập viện, và số liệu về pgdlamha.edu.vn tử vong tất cả độ trễ phệ hơn.Chúng tôi update các biểu vật dụng mỗi Thứ bốn hàng tuần. Khi công ty chúng tôi xuất bạn dạng các biểu vật này:Biểu trang bị về pgdlamha.edu.vn mắc với nhập viện có độ trễ 17 ngày.Biểu đồ dùng về pgdlamha.edu.vn tử vong gồm độ trễ 24 ngày.Chúng tôi đào thải một số dữ liệu không đầy đủ cách đây không lâu để phản bội ánh đúng đắn các xu hướng trong dữ liệu.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi đã theo dõi quá trình tiêm chủng cho những người dân pgdlamha.edu.vnlifornia trên toàn tè bang.


Dữ liệu của quận cùng toàn đái bang

Số pgdlamha.edu.vn mắc và pgdlamha.edu.vn tử vong

pgdlamha.edu.vnlifornia tất cả 8,654,420 các pgdlamha.edu.vn lây lan COVID-19 được xác nhận, dẫn mang đến 89,851 pgdlamha.edu.vn tử vong.

Xem thêm: Bói Sinh Ngày 8/12 Là Cung Gì, Cung Nhân Mã Sinh Ngày 8 Tháng 12


Số pgdlamha.edu.vn truyền nhiễm được xác thực ở pgdlamha.edu.vnlifornia Số pgdlamha.edu.vn lây nhiễm được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_pgdlamha.edu.vnses tổng thể pgdlamha.edu.vn lây nhiễm được xác thực new_pgdlamha.edu.vnses pgdlamha.edu.vn mắc bắt đầu (tăng new_pgdlamha.edu.vnses_delta_1_day) new_pgdlamha.edu.vnses pgdlamha.edu.vn mắc mới (giảm new_pgdlamha.edu.vnses_delta_1_day) pgdlamha.edu.vnses_per_100k_7_days pgdlamha.edu.vn mắc trên 100 nghìn tín đồ (mức vừa phải trong 7 ngày) Ngày theo từng quy trình tiến độ Ngày báo cáo Mọi thời gian 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE
tỉ trọng số pgdlamha.edu.vn mắc vừa phải 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE pgdlamha.edu.vn Mắc: pgdlamha.edu.vnSES Mức vừa đủ 7 ngày Số pgdlamha.edu.vn mắc bên trên 100 nghìn fan pgdlamha.edu.vn Mắc Ngày theo từng quy trình tiến độ Ngày báo cáo Đang đợi xử lý dữ liệu không khá đầy đủ trong số đông ngày cách đây không lâu
> các pgdlamha.edu.vn tử vong được xác thực ở pgdlamha.edu.vnlifornia Số pgdlamha.edu.vn tử vong được xác nhận ở Quận REGION total_confirmed_deaths tổng thể pgdlamha.edu.vn tử vong được xác thực new_deaths pgdlamha.edu.vn tử vong mới (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths pgdlamha.edu.vn tử vong mới (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số pgdlamha.edu.vn tử vong bên trên 100 nghìn người (mức trung bình 7 ngày) Ngày tử vong Ngày báo cáo Mọi dịp 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ tử vong vừa phải 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE pgdlamha.edu.vn Tử Vong: DEATHS Mức vừa phải 7 ngày Số pgdlamha.edu.vn tử vong trên 100 nghìn người pgdlamha.edu.vn Tử Vong Ngày tử vong Ngày báo cáo Đang đợi xử lý tài liệu không không thiếu trong đều ngày vừa mới đây

Dữ liệu nguồn về những pgdlamha.edu.vn mắc cùng pgdlamha.edu.vn tử vong được xác nhận. Tài liệu được update vào Thứ bố và thứ Sáu.


Số liệu bắt buộc hiện chính xác những chuyển đổi thực tế từng ngày vì những kết quả này bao hàm các pgdlamha.edu.vn mắc trường đoản cú trước cho tới ngày hôm qua.Ngày sự khiếu nại là ngày dự loài kiến sẽ diễn ra sự kiện. Đây là nguồn dữ liệu đúng đắn nhất theo thời gian.Ngày report là ngày sự khiếu nại được report cho Sở Y Tế nơi công cộng pgdlamha.edu.vnlifornia.Số pgdlamha.edu.vn mắc bao hàm cả phần đa người ở trong nhà tù của tiểu bang cùng liên bang, các cơ sở thuộc phòng ban Thi Hành qui định Di Trú với Hải quan tiền Hoa Kỳ, những cơ sở giam giữ của cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở thống trị Bệnh Viện tiểu Bang.Dữ liệu từ các quận Los Angeles cùng San Diego có thời gian trễ là 1 ngày.Số pgdlamha.edu.vn mắc âm là vì công tác đảm bảo chất lượng dữ liệu, bao gồm xóa bỏ các pgdlamha.edu.vn trùng lặp.Số pgdlamha.edu.vn tử vong âm theo report có nghĩa là đều pgdlamha.edu.vn tử vong mà lại trước đó được cho là do COVID-19 tuy thế được khẳng định là không tương quan đến COVID-19.Các chủng loại số dân số trong số biểu đồ vật này nằm trong dự báo về dân sinh của Sở Tài chính pgdlamha.edu.vnlifornia đến năm 2020.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số kết quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 trên pgdlamha.edu.vnlifornia là 162,856,029, tăng 881,851 xét nghiệm so với tổng số của những năm trước đó. Tỉ trọng xét nghiệm dương tính vào 7 ngày hôm qua là 3.9%.


> tổng số xét nghiệm nghỉ ngơi pgdlamha.edu.vnlifornia toàn bô xét nghiệm sinh hoạt Quận REGION total_tests_performed tổng thể xét nghiệm được tiến hành new_tests_reported số xét nghiệm mới được report (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm mới được báo cáo (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Mọi thời gian 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ trọng xét nghiệm vừa đủ 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE toàn bô Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức vừa phải 7 ngày Số pgdlamha.edu.vn xét nghiệm trên 100 nghìn fan Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Đang chờ xử lý dữ liệu không tương đối đầy đủ trong rất nhiều ngày cách đây không lâu
> Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính làm việc pgdlamha.edu.vnlifornia Tỉ lệ công dụng xét nghiệm dương tính sinh sống Quận REGION test_positivity_7_days tỉ lệ xét nghiệm dương tính (tỉ lệ vào 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng đối với 7 cách đây không lâu đó test_positivity_7_days_delta_7_days sút so cùng với 7 ngày trước rất nhiều lúc 6 mon 90 ngày Ngày Xét Nghiệm: DATE phần trăm xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: 7DAY_POSRATE xác suất xét nghiệm dương tính: POSRATE phần trăm xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ xử lý Tỉ lệ vào 7 ngày tài liệu không không hề thiếu trong đầy đủ ngày cách đây không lâu

Dữ liệu nguồn về toàn bô pgdlamha.edu.vn xét nghiệm và phần trăm dương tính. Dữ liệu được cập nhật vào Thứ ba và lắp thêm Sáu.


Ngày xét nghiệm là ngày thực hiện xét nghiệm.Ngày báo cáo là ngày sự kiện được báo cáo cho Sở Y Tế chỗ đông người pgdlamha.edu.vnlifornia. Không có dữ liệu ngày báo cáo cho các xét nghiệm trước thời gian ngày 5 mon 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm hoàn toàn có thể không khớp với toàn bô ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính phân chia cho toàn bô xét nghiệm phân tử đang thực hiện. Tỷ lệ dương tính bao hàm cả rất nhiều người của phòng tù của tè bang và liên bang, những cơ sở thuộc cơ sở Thi Hành biện pháp Di Trú cùng Hải quan Hoa Kỳ, các cơ sở giam giữ của cảnh sát Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở pgdlamha.edu.vni quản Bệnh Viện đái Bang.Dữ liệu xét nghiệm từ bỏ quận Los Angeles có thời gian trễ là 1 trong ngày.Tỷ lệ dương tính vẫn được report trước đây là mức vừa phải trong 14 ngày.Các chủng loại số dân số trong các biểu vật dụng này nằm trong dự báo về dân số của Sở Tài thiết yếu pgdlamha.edu.vnlifornia đến năm 2020.

Nhập viện

Tổng số pgdlamha.edu.vn nhập viện vì nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại pgdlamha.edu.vnlifornia là 1,112, an increase of 29 so với tổng số pgdlamha.edu.vn bệnh tình của ngày trước đó. Tổng số người mắc bệnh ICU do các pgdlamha.edu.vn lây lan COVID-19 đã xác thực tại pgdlamha.edu.vnlifornia là 168, an increase of 0 so với tổng số của cách nay đã lâu đó.


> Số người mắc bệnh nhập viện vày mắc COVID-19 nghỉ ngơi pgdlamha.edu.vnlifornia Số người bị bệnh nhập viện vì mắc COVID-19 làm việc Quận REGION Số bệnh nhân ICU vị mắc COVID-19 nghỉ ngơi pgdlamha.edu.vnlifornia Số bệnh nhân ICU do mắc COVID-19 nghỉ ngơi Quận REGION TOTAL Số bệnh nhân nhập viện vì chưng mắc COVID-19 CHANGE nhiều bệnh nhân nhập viện hơn so với tổng cộng của cách nay đã lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bị bệnh nhập viện hơn so với tổng thể của từ lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người bị bệnh ICU do mắc COVID-19 CHANGE nhiều người mắc bệnh ICU hơn so với tổng số của cách nay đã lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít bệnh nhân ICU rộng so với tổng cộng của cách đây không lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) nhập viện ICU những lúc 6 tháng 90 ngày Ngày báo cáo Mức mức độ vừa phải 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số bệnh nhân nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức trung bình 14 ngày của số người bệnh nhập viện: 14DAY_AVERAGE
> Số nệm tại ICU ngơi nghỉ pgdlamha.edu.vnlifornia Số giường tại ICU làm việc Quận REGION TOTAL giường tại ICU còn trống CHANGE những giường trên ICU còn trống hơn so với toàn bô của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít giường tại ICU còn trống hơn so với tổng thể của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày report Vào DATE đã tất cả tổng số VALUE giường tại ICU còn trống. đông đảo lúc 6 mon 90 ngày

Dữ liệu nguồn về số bệnh nhân nhập viện và vào Đơn Vị chăm sóc Đặc Biệt (Intensive pgdlamha.edu.vnre Unit, ICU) vì mắc COVID-19. Tài liệu được update vào Thứ ba và trang bị Sáu.