Để giúp quý khách dễ dãi trong bài toán xem ngày tốttháng 7 năm 2018 cũng như thuận nhân thể trong việc so sánh các ngày vào thời điểm tháng 7/2018 cùng với nhau. Cửa hàng chúng tôi đã Tổng đúng theo tất cả ngày đẹp hồi tháng 72018 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường hợp quý chúng ta không buộc phải xem ngày xuất sắc tháng 7 năm 2018 hay xem ngày đẹp tháng 7 năm 2018 chính vì đã có dự định tiến hành quá trình vào một ngày ví dụ trong tháng 7, quý bạn vui miệng tìm mang lại ngày khớp ứng và chọn xem cụ thể hoặc chọn chế độ Xem ngày giỏi xấu để thấy một ngày cầm thể.


Bạn đang xem: Xem ngày tốt xấu tháng 7 năm 2018

Xem ngày tốt tháng 8 năm 2018


Xem ngày tốt tháng 9 năm 2018


Xem tử vi phong thủy 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng chuẩn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU vào THÁNG 7 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 7


Lịch âm

18

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày sát Ngọ, mon Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


xem NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 7


Lịch âm

19

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Ất Mùi, mon Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 7


Lịch âm

20

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Bính Thân, mon Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

4

Tháng 7


Lịch âm

21

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Đinh Dậu, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 7


Lịch âm

22

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tuất, mon Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 7


Lịch âm

23

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Hợi, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 7


Lịch âm

24

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Canh Tý, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 7


Lịch âm

25

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Tân Sửu, mon Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 7


Lịch âm

26

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Dần, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 7


Lịch âm

27

Tháng 5


Ngày Tốt


Ngày Quý Mão, mon Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 7


Lịch âm

28

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày ngay cạnh Thìn, tháng Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 7


Lịch âm

29

Tháng 5


Ngày Xấu


Ngày Ất Tỵ, mon Mậu Ngọ, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 7


Lịch âm

1

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 7


Lịch âm

2

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Đinh Mùi, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 7


Lịch âm

3

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 7


Lịch âm

4

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

17

Tháng 7


Lịch âm

5

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 7


Lịch âm

6

Tháng 6


Xem thêm: Tag: Flores Thách Đấu Huỳnh Tuấn Kiệt Cử Em Trai Tỉ Thí Flores

Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 7


Lịch âm

7

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 7


Lịch âm

8

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 7


Lịch âm

9

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày gần kề Dần, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 7


Lịch âm

10

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kim con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 7


Lịch âm

11

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 7


Lịch âm

12

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 7


Lịch âm

13

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 7


Lịch âm

14

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 7


Lịch âm

15

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 7


Lịch âm

16

Tháng 6


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 7


Lịch âm

17

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 7


Lịch âm

18

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 7


Lịch âm

19

Tháng 6


Ngày Xấu


Ngày ngay cạnh Tý, tháng Kỷ Mùi, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng hợp ngày xuất sắc tháng 7 năm 2018 mà shop chúng tôi muốn giữ hộ đến các bạn. Mặc dù nhiên, một ngày tốt cũng chỉ hợp với một vài tuổi cũng như các công việckhác nhau. Nạm nên, khi nắm bắt được ngày xuất sắc xấu trong thời điểm tháng 7/2018 thì bạn cần tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng chuẩn nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ trong NĂM 2022

♦Ngày tốt tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày giỏi tháng hai năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 10 năm 2022

♦Ngày tốt tháng 5 năm 2022 ♦Ngày xuất sắc tháng 11 năm 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022


Xem phong thủy 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2022202320242025202620272028 20292030
Xem ngay
*
Sim smartphone có buộc phải là cửa nhà phong thủy?
Mỗi con số trong hàng sim điện thoại đều có những tích điện riêng, phụ thuộc vào trật tựcủa dãy số mà Sim điện thoại cảm ứng thông minh có thể ảnh hưởng tới chúng ta theo hướng xuất sắc (Cát) tốt xấu(hung)
*
Dùng khiếp dịch lựa chọn sim phong thủy xuất sắc cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những nhắc nhở quẻ dịch sim tốt cho 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn dãy sim phong thủyhợp tuổi thỏa ao ước muốn cung cấp công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay giải tỏa vậnhạn
*
Hướng dẫn giải pháp bói bài tarot cho những người mới ban đầu chi tiết
*
Năm 2022, coi bói bài xích tarot ở chỗ nào hay cùng uy tín liệu các bạn đã biết?
*
Mua bài xích Tarot sinh sống đâu? Địa chỉ mua bài xích tarot uy tín bạn nên biết?
*
Xem bói chân thành và ý nghĩa bộ bài bác Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, bao gồm xác
*
Ý nghĩa xuôi cùng ngược của lá bài xích strength vào tarot năm 2022
*
Giải mã ý nghĩa sâu sắc lá bài xích Tarot The World năm 2022 đầy đủ nhất!
*
LÁ THE JUDGEMENT - GIẢI MÃ Ý NGHĨA LÁ BÀI CHÍNH XÁC NHẤT NĂM 2022
*
Luận giải chân thành và ý nghĩa lá bài bác the sun vào tarot năm 2022 đưa ra tiết?
*
Ý nghĩa lá bài The Moon lúc kết hợp với các lá bài xích khác là gì?
*
Sự thật về ý nghĩa của lá bài tarot the Star năm 2022 cụ thể nhất

Xem ngày giỏi xấu